Bildiri: 4 Haziran 2016’da „Alman geleceğinin günü“ ne hayır!

4 Haziran 2016’da „Alman geleceğinin günü“ ne hayır – engellemek ve sabote etmek için birlik olalım!

Dortmund’ta „Alman geleceğinin günü“? Bu günü sabote etmek ve neo-Nazilerin yürüyüşlerini engellemek için birlik olalım.

Neo-naziler 4 Haziran 2016’da Dortmund sokaklarında yürüyüşlerini gerçekleştirebilmek için hazırlanmaktalar. 2009 yılından beri her yıl düzenlenen „Alman geleceğinin günü“ yürüyüşleri, Almanya’nın en önemli neo-Nazi gösterileri haline gelmiş durumda. Dortmund’ta ki aşırı sağ „Die Rechte“ partisinin üyeleri olan bazı yerel neo-Naziler bu yürüyüşü ilk defa Dortmund’ta da gerçekleştirmeyi planlamaktalar.

Bu gösterilerin içerikleri nelerdir?

„Alman geleceğinin günü“ yürüyüşleri, aşırı sağ bir fikre sahip olan ‚doğuştan‘ Alman olan neslinin tükendiğini ve yerine göçmen ve mültecilerin geldiğini savunan anlatım etrafında yer almaktalar.
Bu anlatım Almanya’yı binlerce yıldır doğal sınırları ile var olan bir bütün ve sabitleşitrilmiş ’safkan‘ milli ve etnik bir topluluk olarak göstermekte. Yani başka bir deyişle: bu anlatım nasyonal sosyalizmin öz fikrini, nispeten zamanına uygun bir üslup ile savunmakta.

Dortmund ile aşırı sağcılar arasında ki anlaşma nedir?

Dortmund 1980’lerden beri, neo-Nazi grupların bir kalesidir. Yıllar ile birlikte, bu şehir holigan çetelerinden yasal olan aşırı sağ partilere kadar, çeşitli neo-Nazi grupları ile tanışmıştır. Bu günlerdeyse aslında küçük olan neo-Nazi partisi „Die Rechte“ (Sağcı), bölgeye hakim olan aşırı sağ grup olarak faaliyet göstermekte. Her ne kadar en son yerel seçimlerde, demokratik yollar ile şehir meclisinde bir koltuk kazanmış olsalarda, gerçek demokratik sürece daha da uzak bir yerde duruyor olamazlardı. Aksine, bu partinin kökenleri radikal ve kısmen militan olan neo-Nazi gruplarına dayanmakta. Geçmişleri antifaşistlere, göçmenlere ve beyaz olmayan insanlara karşı uygulanan şiddet içermekte. Son yıllardaki faaliyetlerinde ise özellikle göçmen ve mülteci konularını hedef almaktadırlar. Mülteci merkezleri ve kamplarına karşı protestolar düzenleyip, tüm şehire ırkçı nefretlerini yaymaktadırlar.

Almanya’da fazlasıyla var olan çeşitli ırkçı, yahudi düşmanı aşırı sağcı gruplar ve partiler arasında, „Die Rechte“ olabildiğince radikal bir parti ve bu partinin tarihi nasyonal sosyalizm ile açıkca bağdaşmakta.

Neo-Naziler tarafından ne bekleyebiliriz?

Neo-Naziler Dortmund’un kuzey bölgesine yürüyüş düzenlemek istiyorlar, yani „Nordstadt“ bölgesine. Bu bölgede çoğunlukla işçi sınıfı yaşamakta ve günümüzde burada oturanların yüzde ellisinden fazlası ya kendileri göçmenler ya da göçmen geçmişine sahipler. Daha önceki yıllarda bu muhit bir çok büyük neo-Nazi yürüyüşüne ve bunlara karşı düzenlenen çok daha büyük eylemlere şahit olmuştur.

Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan neo-Nazi yürüyüşünün bu sene bariz bir şekilde neo-Nazi yürüyüşü olarak düzenlenen en büyük yürüyüş olacağını düşünmekteyiz. 2009’dan günümüze kadar başka şehirlerde düzenlenen „Alman geleceğinin günü“ yürüyüşlerine 200 ile 600 neo-Nazinin katıldığı görülmüştür.

Biz kimiz?

Biz, „Alman geleceğinin günü“ denilen etkinliği engelleyip sabote etmek ve neo-Nazilerin yürüyüşlerine mani olmak için bir araya gelen insanlarız. Bizler otonom antifaşistleriz ve farklı yerel antifaşist gruplar ve birlikler ile el ele çalışmaktayız.

Amacımız nedir?

Bizler neo-Nazilerin yürüyüşlerini engellemek istiyoruz! Suçlama oyunlarına gelmeyeceğiz: Barışçıl ablukaya varan kapı çoğu zaman sadece polis harekatının istikrarını bozan militan taktikler sayesinde açılır. Nazi mitingine karşı mantıklı ve emin adımlarla karşı gelen herkes ile dayanışma içerisindeyiz. Dortmund’ta birlik olup, arda kalan son büyük neo-Nazi etkinliklerinden bir tanesinin Almanya’da gerçekleşmesine engel olalım.

Engel olalım, sabote edelim ve Nazi etkinliklerinin önüne geçelim!
Sınırsız dayanışma ve emansipasyon için!
Alman geleceğine hayır!

Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Twitter ve Facebook hesaplarımız var, fakat bize en güvenilir ve en rahat şekilde mail atarak ulaşabilirsiniz:
kontakt@dortmund.no-tddz.org

Güvenilir bir haberleşme için GPG anahtarımızı buradan bulabilirsiniz.